รายการเอกสาร

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

:
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร วันที่เอกสาร สร้างโดย หมวดหมู่  
P62_0091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/07/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12/07/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ 12/07/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกรกฎาคม 2562 04/07/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ 03/07/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านฯ 12/07/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0085 สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562 ปีงบประมาณ 2562 01/07/2019 Tassanee แบบสขร.1 ไฟล์เอกสาร
P62_0084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 27/06/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกฝาท้าย รถราชการ หมายเลขทะเบียน ฆษ 8723 กรุงเทพมหานคร 27/06/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการ 27/06/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 130,000 กม. 27/06/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า 27/06/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 27/06/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
P62_0078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดบอร์ดนิทรรศการ 21/06/2019 Tassanee ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไฟล์เอกสาร
Total 111 entries